Jaargang 122 (2022) aflevering 1

Dirk Callewaert Het enige votiefschilderij van Sint-Godelieve in Brugge en de scrofula-epidemie (1652)   5-12
Daniel De Clerck De Belisarius van Franciscus Kinsoen   13-24
Filips Benoit Lieven de Calvart (ca. 1535-1597), raadsman van prins Willem van Oranje, een vergeten diplomaat   25-50
Jan Van Acker Abt Hautscilt en de offergaven voor sint-Victor in Proven   51-55
Emiel Vandewalle Pottenbakkers in Brugge. Een verhaal verteld vanuit de archeologie  56-70
Gilbert Tournoy De gereformeerde predikant uit Ieper Jeremias Bastingius (1551-1595) en zijn Album amicorum  71-82
Frans Debrabandere  Het achterwerk  83-85
Brecht Fevery Apothekerstaal uit de poederpapiertjes van Karel De Wolf   86-96
Koenraad Vandenbussche Peter de Grote en West-Vlaanderen (1717)   97-99
Johan R. Boelaert & Hendrik Callewier Brugse kapelaans met lepra in 1421 en 1436 100-105
John Aspeslagh Oostende op zoek naar een locatie voor het monument van Leopold II 106-112

Mengelmaren
Het  Gesproken  Corpus  van  de  zuidelijk-Nederlandse  dialecten  (B.)  70.  –  Over  vilonije  bij  West- kerkse schuttersgilde (1628) (Koenraad Vandenbussche) 113-114 – Dorpsbrouwerijen in Vlaande- ren (Marc Dewilde) 114-115. – Een graduale voor het Engels Klooster te Brugge in de 18de eeuw (LV) 116. – Jezuïetenliteratuur uit Brugge (LV) 117-118. – West-Vlaanderen in de Romeinse tijd (Marc Dewilde) 118-121. – Brugse straatnamen (LV) 122. – Nog schuren aan de kust (Luc Devlieg- her) 123-124.

Beantwoorde vragen
Lucien Aëben (Geert Puype) 12. – Thecla (Frans Debrabandere) 55. – Stro in de kerk (Frans Debra- bandere) 82. – De Pelgrim en Cyriel Verschaeve (Guido Demerre) 82. – Geschiedenis van anes- thesie (Noël Geirnaert) 118.

Boekbesprekingen
Frank  Becuwe,  Van  De  Snoek  en  consorten:  de  dorpsbrouwerij  in  Vlaanderen,  ca.  1750  –  ca.  1950 (Marc  Dewilde)  114-115.  –  Philippe  Despriet,  Zuid-West-Vlaanderen  in  de  Romeinse  tijd,  van Mandel tot Schelde en van Wervik tot Kruishoutem (Marc Dewilde) 118-121. – Frans Debrabande- re, ‘De Brugse straatnamen’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialec- tologie, 93 (2021) (LV) 122.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 125-126
Oude kwenezondag. – Overdoen. – Plekking. – Polderzaad. – Prottekal.

Vraagwinkel 127-128
Yperenbert. – Crisis in de 17de eeuw. – Broeder Joseph van Egyptus. – Automobiel. – Schijnver- kopen tegen Franse nationalisatie. – Cercle des soirées populaires rationalistes. – Aardbeving in 1448 of 1449? – Josephus Primelius. – Landmeter vander Haghen.