Author Archives: Jan Dhondt

In deze Coronatijden zijn er gelukkig nog zekerheden!

Het tweede nummer van deze jaargang is zonet met de post verstuurd. Door een fout van de drukker is de inhoudstafel spijtig genoeg niet afgedrukt op de binnenkant van de kaft. Was de ‘Corona-zetduivel’ hier aan zet? In elk geval biedt het bestuur hiervoor zijn excuses aan. Door hier te klikken zie je de inhoudstafel. De inhoud is opnieuw heel gevarieerd. Het lezen ervan zal hopelijk de donkere Coronadagen wat opfleuren!

Jaargang 2020 opent met boeiend eerste nummer

Met bijdragen over o.m. de relatie Mann – Bethune, de tempeliers in Veurne, de Brugse kunstenaars vader en zoon Rochus Serneels, het groepsportret van het Brugse mannentuchthuis en de architect Charles van Rysselberghe. En wie kent nog het oude kinderspel Pingelen? Ook tussen de Mengelmaren opnieuw heel wat leuke weetjes zoals over de 18de-eeuwse vossenjacht in het Brugse Vrije en over de verboden boeken in Keiem. Bij de woordverklaringen komen volgende woorden aan bod: Zidende. – Advoyeren. – Bewateren. – Buckevel. – Callegevaer. – Cnaepwevere. Bij de vraagwinkel, ten slotte, wordt er info gevraagd over Friese paardenhandelaars in middeleeuws Vlaanderen. Veel leesplezier!

 

Jaargang 2019 is nu compleet

Het vierde nummer van jaargang 119 is zonet verschenen. Je komt er meer te weten over wie de 19de eeuwse Lady Smith en Edward Conway zijn en wie de 15de-eeuwse Bartlémy Trotsin is. En de Kleine Verscheidenheden verklaren de woorden kamion, voorgemeens, aanboortigheid en admodiateur. Voor de volledige inhoudstafel klik hier.

Eerste nummer van jaargang 2019 boeit vanaf pagina één

Met bijdragen over onder meer de activiteiten van Etienne Van Heule in Zuid-Amerika in het begin van de 19de eeuw, de bende van Jean Van Houtte, de stichting van de kapelanij van de Keuken in Mesen, August W.N. Pugin in Brugge en vrijmetselaar Jean Brunon Rudd komen er opnieuw heel wat interessante thema’s aan bod. Acht Mengelmaren, drie beantwoorde vragen, vijf lemma’s in de Kleine Verscheidenheden en elf nieuwe vragen maken deze aflevering compleet.

Jaargang 2018 is nu met nummer vier compleet

Deze pas  verschenen aflevering van ons tijdschrift bevat opnieuw heel wat leesplezier. Er zijn twee bijdragen met de naam van Guido Gezelle in de titel. Twee procesdossiers (Brugge, 1798 en Oostende, 1920) zijn uitgewerkt in twee bijdragen. En ooit al gehoord over de koning van Sedang? In dit nummer lees je meer over zijn aanwezigheid in Oostende in 1889 . Daarnaast natuurlijk nog een mooie oogst Mengelmaren, enkele boekbesprekingen en een uitgebreide Vraagwinkel. Voor de volledige inhoud klik hier.

Nummer drie van deze jaargang is verschenen en verstuurd!

Op het ideale moment – tijdens de herfstvakantie – vind je vandaag maandag 29 oktober, het derde nummer van deze jaargang in de brievenbus.
Het is opnieuw een heel afwisselend nummer geworden met een mooie spreiding over de gehele provincie (Brugge, Kortrijk, Adinkerke, Leke, Wulvergem) en Frans-Vlaanderen (Sint-Omer).
Er is opnieuw een taalkundige bijdrage gewijd aan Guido Gezelle (Frans Debrabandere) en de redacteur wist een mooie korf mengelmaren te verzamelen. Alvast veel leesplezier gewenst. Voor de volledige inhoud klik hier

Het eerste nummer van jaargang 2018 is zonet verstuurd!

Met de laatste twee nummers van de voorbije jaargang was er telkens wat vertraging geslopen in het persklaar krijgen van deze nummers. Deze achterstand is met dank aan onze redactiesecretaris met dit eerste nummer in één klap ingehaald en rechtgezet! Het is opnieuw een boeiende korf van bijdragen en mengelmaren geworden. Er is vooreerst de gedegen en grondige studie van Jan Van Acker over Ridder Bernard van Bulskamp en zijn relatie tot het leenhof van Veurne in de 13de en 14de eeuw. Er is een aanvulling op een bijdrage uit het vorige nummer over de Russische vluchteling prins Nikolai Obolensky die in 1934 in de abdij van Zevenkerken in Loppem gestorven en begraven is. En niet alleen over mensen; ook over dieren wordt er duchtig geschreven in dit nummer. Zo komen we meer te weten over Vlaamse koeien in Frankrijk, over wat een zende vis uit Blankenberge is en over het verbod om kikkers te vangen op het eind van de 19de eeuw.

Ons tijdschrift nummer 4 van 2017

Het drukklaar krijgen van het laatste nummer van jaargang 2017 heeft wat vertraging opgelopen.
Onze excuses daarvoor. In preview vind je hier alvast een mengelmaar over het stopzetten van de jaarlijkse paardenzegening in Brugge in 1782 :

Het stopzetten van het zegenen van paarden in Brugge in 1782

Het zegenen van paarden is tot op vandaag in heel wat steden en gemeenten nog een jaarlijks evenement. We denken hierbij voor onze provincie vooral aan Torhout en Sint-Elooiswinkel maar ook in Beselaere, Bredene, Eernegem, Ettelgem, Krombeke, Snellegem en Vlissegem (om het bij deze niet exhaustieve lijst te houden) vinden paardenzegeningen plaats. Meestal zijn deze zegeningen gelinkt aan Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht. Brugge had vroeger ook een paardenzegening, maar nu niet meer. Dankzij een passage in de kroniek van Jozef van Walleghem (met dank aan vrijwilligster Regine Lameire) vonden we terug wanneer dit werd beëindigd en hoe deze zegening er uit zag.[1] Het stopzetten ervan gebeurde namelijk in 1782, meer bepaald op 3 december, toen op bevel van bisschop Felix Brenart (bisschop van 1777 tot 1794), de jaarlijkse paardenzegening voortaan werd verboden. Deze zegening was in Brugge, aldus Van Walleghem, een eeuwenoud volksgebruik. De laatste zegening van paarden vond dus plaats in 1781 en gebeurde naar aanleiding van de feestdag van de heilige Eligius of Sint-Elooi die op 1 december valt, ook omschreven als de koude Sint-Elooi. De warme Sint-Elooi is op de zondag na 24 juni. Brugge vormde hiermee een uitzondering op de meeste andere paardenzegeningen in West-Vlaanderen, omdat deze doorgaans vielen op of rond de warme Sint-Elooi.[2] Dat hiervoor de heilige Sint-Elooi werd gebruikt is niet zo vreemd want hij is de beschermheilige van de paarden en zijn hulp wordt ingeroepen tegen paardenziekten. Vandaag worden heel wat paardenzegeningen toegewijd aan Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht.

Jozef van Walleghem bezorgt ons een goede beschrijving van het gebeuren in Brugge. De plaats van de zegening was het kerkhof van de Sint-Salvatorskerk (de huidige straatnaam Sint-Salvatorskerkhof verwijst vandaag nog naar deze reeds lang verdwenen begraafplaats). Bijna alle paarden uit de stad, maar ook heel wat uit het omliggende Brugse Vrije kwamen er met hun eigenaar en/of knecht. Het was dus daar een drukte van jewelste. De zegening gebeurde niet met een kwispel die in gewijd water werd gestopt om daarna te worden besprenkeld over de voorbijrijdende paarden. In Brugge had de pastoor enkele relieken (van Sint-Elooi?) in een sensel (of zensel, heeft in West- en Oost-Vlaanderen de betekenis van zegenaar, iets om mee te zegenen, zie WNT) gestoken dat dan eventjes tegen de mond van elk paard werd geduwd. Hierbij werd door elke knecht of begeleider minsten één stuiver afgegeven. In ruil kreeg men nog een papiere vendelken (bedevaartvaantje) met daarop gedrukt de figuur van de Heilige Eligius samen met nog enkele andere afbeeldingen. Na ontvangst van dit vaantje werd het vastgehecht aan het hoofd van het paard. Niettegenstaande deze zegening voor de kerk heel wat opbracht, schafte de bisschop dit dus toch af. De beweegredenen zijn niet helemaal duidelijk. Mogelijks was het door de grote opkomst waardoor alles telkens nogal wanordelijk verliep. Alhoewel er een soort parcours was uitgestippeld rondom het kerkhof (vandaar ook de term paardenommegang), geraakten er vele paarden niet bij de sensel van de priester. Maar de reden wordt ons misschien aangereikt door Jozef van Walleghem zelf, die volmondig akkoord ging met de beslissing van bisschop Brenart, want hij merkte op: wat kennisse kan een stomme beeste hebben van de reliquien der heijligen; en vervolgens is’t teenemael onnoodig dat eenige beesten aen de zelve zegenen. Onze kroniekschrijver geeft ook nog mee dat deze bisschoppelijke stopzetting nog niet bij elke paardenbezitter was doorgedrongen, want op 3 december 1782 bemerkte hij toch nog heel wat boeren die met hun paard naar de Sint-Salvatorskerk waren afgezakt, maar dus onverrichter zake dienden terug te keren. Het beëindigen van de paardenzegening in Brugge in 1782 is een interessant gegeven omdat Viaene in zijn bespreking aangeeft dat er in West-Vlaanderen heel wat paardenzegeningen (o.m. die in Brugge) zouden verdwenen zijn door de kerkelijke reactie tegen volksgebruiken na het concordaat van Napoleon met de paus in 1802. Deze aan de Brugse Sint-Salvatorskerk is dus twintig jaar eerder in 1782 reeds stopgezet.

Jan D’hondt

[1] Brugge, Stadsarchief, Handschriften, nr. 51 Jozef Van Walleghem, 1782 (onuitgegeven), p. 320-322. Jozef van Walleghem, een Brugse mersenier met winkel op de Brugse Markt, hield zijn kroniek bij van 1775 tot 1801. De jaren 1787 tot 1797 zijn door het Stadsarchief uitgegeven onder de titel ‘Merckenweerdigste voorvallen en daegelijksche gevallen’. Een aantal jaren zijn beschikbaar op de website van dbnl, zie http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wall076 . Een vrijwilligster van het Stadsarchief is thans bezig met de transcriptie van de laatste ontbrekende jaren.

[2] A. VIAENE, ‘Ruitersommegangen en paardenzegeningen’, in: Biekorf, 57, (1956), p. 347. Hierin bespreekt hij de bijdrage van Jules Pieters, ‘Bedevaartvaantjes en Paardenommegangen’, verschenen in Ars Folklorica Belgica II, p. 225-264 (1956). In deze bijdrage is er ook sprake van een paardenzegening die ooit plaats vond aan de Brugse Smedenkapel.