Monthly Archives: november 2016

Biekorf gaat Oost-Vlaams

De heemkundige vereniging De Gonde uit Melle leest Biekorf ook. Zij nam in het septembernummer van haar tijdschrift De Gonde het artikel over Petrus Joannes De Bal (1787-1856): van krijgsgevangen militair tot kantonnaal inspecteur voor het lager onderwijs over uit Biekorf. Dit artikel van berek-lid Marc Carlier verscheen in het juni-nummer van ons tijdschrift. Petrus Joannes De Bal, die huwde met de Brugse Carolina Benedicta Van Wymelbeke (°Brugge, 1790), was tussen 1817 en 1843 leraar aan de kostschool van Melle en oefende er tussen 1836 en 1843 ook de functie van gemeentesecretaris uit. Het artikel in De Gonde wordt geïllustreerd met extra documentatie van de heemkundige kring van Melle.